What's Cooking?

Ethics Line

What’s Cooking?’s Ethics Line

Bij What’s Cooking? is het onze missie om heerlijke voedingsproducten van hoge kwaliteit op elke eettafel te brengen. Om deze missie te bereiken, engageren wij ons om integer te handelen en onze hoge ethische normen te handhaven, zoals beschreven in onze Gedragscode, die hier beschikbaar is. Bij What’s Cooking? vormt ethisch handelen de verantwoordelijkheid van iedereen, ook van degenen die namens What’s Cooking? werken.

What’s Cooking? moedigt iedereen die zich zorgen maakt over mogelijk wangedrag aan om advies te vragen of een bezorgdheid te uiten. Als u twijfelt of als iets gewoon niet juist lijkt, aarzel dan niet om dit te melden.

Medewerkers van What’s Cooking? die zich zorgen maken, dienen dit onmiddellijk te melden aan hun lijnmanager(s), Human Resources, Legal of Compliance, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Indien een partner, leverancier, externe medewerker of een andere persoon een bezorgdheid heeft, moet hij/zij dit melden aan zijn/haar contactpersoon binnen What’s Cooking?. Verder kan eenieder een bezorgdheid melden aan de Interne Auditor en de General Counsel (Compliance Officer) van What’s Cooking? via de beveiligde What’s Cooking?’s Ethics Line, dit door een e-mail te sturen naar: CodeOfConduct.Ethicsline@terbeke.com.

De What’s Cooking?’s Ethics Line biedt u de mogelijkheid anoniem een probleem aan te kaarten, indien u dit verkiest en indien dit is toegestaan volgens de toepasselijke nationale wetgeving.

Wij moedigen het gebruik van onze interne kanalen aan, waaronder de What’s Cooking?’s Ethics Lijn. Meldingen kunnen worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten, voor zover toegestaan door de toepasselijke nationale wetgeving.